Kungliga Läkarstaten är en gemensam beteckning för det svenska kungahusets läkare. Läkarstaten ingår i Kungliga Hovstaterna och sorterar under Riksmarskalksämbetet. Läkarstaten består av två förste/första livmedici (överläkare docent Lars Wennberg och överläkare med. dr Viveka Frykman), tre livmedici (med. dr Veronika Agrenius, professor Angelica Lindén Hirschberg och med. dr Svante Norgren) och en hovtandläkare (Anders Ericson).

Befattningar

redigera

Läkare

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera

”Riksmarskalksämbetet”. Kungliga Hovstaterna. https://www.kungahuset.se/kungl.-hovstaterna/kungl.-hovstaternas-organisation/riksmarskalksambetet. Läst 24 februari 2023.