Kungliga Hovjägeristaten

organisation vid de Kungliga Hovstaterna

Kungliga Hovjägeristaten var den organisation vid de Kungliga Hovstaterna som hade tillsyn över Kronans parker, skogar, jakträttigheter och djurgårdar. Alla befattningshavare utnämndes av konungen. Den rättsliga grunden för hovjägeristaten var skogs- och jaktregale.

Organisation

redigera

Hovjägeristaten hade följande sammansättning

Överhovjägmästaren

redigera

Överhovjägmästaren utnämndes av Konungen och var ansvarig inför denna för konungens parker, skogar och jakträttigheter. Han var såldes chef för hela Jägeristaten, och hade i varje län underordnade som utförde kontroller och övervakade konungens och kronans intressen. Detta chefskap och ansvar avvecklades 1824 då ansvaret lämnades till Kunglig Majestäts befallningshavande i varje län.

Referenser

redigera
  1. ^ Svenska Akademins Ordbok