Öppna huvudmenyn
Kombinerad värmerörskulvert och transportkulvert

En kulvert är en anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel.

Vägar som korsar vattendrag byggs så att de släpper igenom vattnet under vägbanan, i en trumma, en kulvert eller en bro, alltefter vattendragets storlek. Även fjärrvärme-, fjärrkyle- och tappvattenledningar förläggs ofta i kulvert.

En kulvert kan också förbinda två eller flera byggnader med varandra inom till exempel ett sjukhusområde. Sådana kulvertar används för transporter.