Uppslagsordet ”Kulturråd” leder hit. För Kulturrådet, se Statens kulturråd.

En kulturattaché är en attaché vars uppgift är att sprida och informera om hemlandets språk och kultur, samt att främja kulturutbyte länderna emellan. Svenska kulturattachéer vid ambassader utomlands benämns kulturråd.