En kulturattaché är en attaché vars uppgift är att sprida och informera om hemlandets språk och kultur, samt att främja kulturutbyte länderna emellan. Svenska kulturattachéer vid ambassader utomlands benämns kulturråd.