Kulturministeriet är ett danskt ministerium som upprättades 1961 som Ministeriet for Kulturelle Anliggender med Julius Bomholt som den första ministern.

Kulturministeriet sett från Vindebrogade

Ministeriets ansvarsområden är: Skapande konst, musik, teater, film, bibliotek, arkiv, museer, kulturminnesvård och bevarande, arkeologi och forntidsminnen samt gymnasieutbildning inom de konstnärliga områdena. Förutom detta kommer offentligt kulturella ändamål, upphovsrätt, radio och tv, idrott samt kulturella förbindelser med utlandet, inklusive Norden och EU.

Kulturministeriets väsentliga uppgifter berör departementets och styrelsens ministerrådgivning och lagmässiga initiativ samt de styrelsemässiga uppgifterna i förhållande till bl.a. de statliga och statligt erkända kulturinstitutionerna och institutioner som mottar bidrag.

Ministerområdet omfattar 42 statsinstitutioner. Det ges bidrag till omkring 1 000 institutioner.

Från och med den 28 november 2016 är Mette Bock från Liberal Alliance kulturminister.[1]

Institutioner redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera