Krupski är en gammal adelsätt från Storfurstendömet Litauen, Rzeczpospolita, Ryska imperiet. Namnet har slaviskt ursprung. Ätten använder fem heraldiska vapen: polska: Lewart, polska: Lew II (Lew Krupski), polska: Korczak, polska: Topacz, polska: Szeliga.

Krupski
UrsprungStorfurstendömet Litauen, Rzeczpospolita, Ryska imperiet

Krupski (manliga versionen av namnet)Redigera

Krupska (kvinnliga versionen av namnet)Redigera

Se ävenRedigera

  • Krupski (ryska) - den fullständiga texten och alla källor (filologi, historia, geografi, heraldik med mera.)

ReferenserRedigera

Noter
  1. ^ s. LII «Skorowidz do herbow» (s. 871) «Herby Rycerstwa Polskiego. przez Bartosza Paprockiego zebrene i wydane r. 1584 (1789). Wydanie Kazimierza Jozefa Turowskiego. Krakow. Nakladem wydawnictwa biblioteki polskiej. 1858 r.»; (polska)
  2. ^ s.504-506 tom 1 (Index, Tesserae gentiliciae in regno Poloniae s M. D. Lit.), «Orbis Poloni», Simone Okolski, Cracov, 1641 r.; (latin)
  3. ^ s.554 (herb Krupskich), «Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego: gniazdo y perspektywa staroświeckiey cnoty», Potocki Wacław, Krakow, 1696 r. (polska)

KällorRedigera

  • Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1895. — Cz. 1 str. 194—197 (Kurbski-Jaroslawski), Cz. 2 str. 662 (Kozar-Krupski). (polska)