Skadepoäng eller kroppspoäng är en term som används framförallt inom rollspel men även inom exempelvis TV-/datorspel för att beskriva hur mycket skada som en rollperson eller ett objekt inom spelvärlden tål.

Ett exempel på hur en skadepoängsmätare kan se ut. Siffran "39" indikerar att mätarens ägare har förlorat 61 skadepoäng.

Den engelska motsvarigheten till detta ord är hit points eller health points, som oftast förkortas till "HP". Versionen hälsopoäng används också av många för att få förkortningen "HP" att stämma in även på svenska.

AnvändningRedigera

Objekt i världen, såsom vapen, inte bara har utan kan även ge skadepoäng till någonting annat. Skadan räknas då ut som skillnaden mellan den givna skadan och det antal skadepoäng som målet tål. Om skadan blir högre än det antal skadepoäng som målet har så går det antingen sönder eller dör.

Vad som händer med en spelperson efter detta varierar beroende på de uppsatta spelreglerna. Oftast dör inte karaktären direkt utan blir i stället medvetslös vilket ger spelarna en andra chans att med medspelarnas hjälp klara sig ur situationen.

Se ävenRedigera