En kromatofor är en cell som innehåller pigment och är ljusreflekterande. Kromatoforer återfinns i amfibier, fiskar, reptiler, kräftdjur och bläckfiskar.