Kristus Konungen är en benämning på Jesus Kristus, som understryker hans världsherravälde, som en gång skall manifesteras vid hans återkomst i härlighet.

Kristus Konungen, Gentaltarets övre mittpannå. Konstnär: Jan van Eyck.