Kristinestads svenska samlyceum

Kristinestads svenska samlyceum är en skolbyggnad i Kristinestad. Skolan planerades av arkitekt Lars Sonck. Genom placeringen på Rådhusberget dominerar skolan stadsbilden tillsammans med kyrkorna och rådhuset.

Huset bygger på nyklassiska stilströmnigar som getts personligt monumental prägel. Skolan är en typisk hallbyggnad i delvis tre våningar. Den stora centralhallen sträcker sig genom två våningar. Hallen får ljus genom fönster på den västra sidan, medan de övriga sidorna upptas av pelargångar. Klassrum, lärarrum, bibliotek och festsal finns längs pelargångarna kring hallen. [1] De klassiska dragen framhävs av kopior av grekiska statyer som placerats framför pelarna. Skolans lystringssång "Där reser sig högt över berget en borg" fångar det intryck fastigheten ger i stadsbilden. Byggnaden används numera av det svenska Kristinestads gymnasium

Kristinestads svenska samlyceum

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Jarle, Per-Olof (2006). Kristinestads byggnadshistoria. Vasa: Förlagsaktiebolaget Scriptum. ISBN 978-952-5496-29-1  (svenska)