Kinesisk kyrkohistoria är historien om kristen mission och närvaro i Kina. Även om kristendomen alltid har varit ett minoritetsfenomen i Kina och under långa perioder efter sin första ankomst sannolikt helt frånvarande, spänner den kinesiska kyrkohistorien över en period som är längre än för många europeiska länder.

Artikeln ingår i serien om
Kristendomens historia i Kina
Perioder

Till år 1500
1500–1644
1644–1799
1799–1911
1911–1949

Otodox kristen ung Albazinier fotograferad i Kina 1874. Ryska Albazinier togs som krigsfångar av Manchuer 1685 och fortsatte att bekänna sig till den ortodoxa tron men övergick till kinesiskt språk och kultur. Bilden togs av ryska forsknings- och handelsresanden under en resa till Shanghai.

Den delas traditionellt in i huvudepoker. En möjlig periodisering är:

  1. Nestorianismen (Arameisk kristen tro) under Tangdynastin
  2. Franciskanermissionen på 1200- och 1300-talet
  3. Den katolska missionen under sen Ming-tid och tidig Qing-tid (cirka 1550 – 1796)
  4. Den förnyade missionstiden 1850 – 1949
  5. Kristendomen i Folkrepubliken Kina 1949 –