Krigsåret 1900

militärrelaterade händelser under år 1900
Krigsåret 1900
1899  · 1900  · 1901
Humaniora och kultur
Film · Konst · Litteratur · Musik · Serier · Teater
Samhällsvetenskap och samhälle
Ekonomi · Krig  · Politik  · Sport
Teknik och vetenskap
Meteorologi · Vetenskap

Pågående krig redigera

Händelser redigera

Boerkriget redigera

Huvudartikel: Andra boerkriget

Efter flera års spänningar mellan Storbritannien och boerna i Sydafrika, försöker brittiska styrkor under general Buller i januari att bryta sig igenom boerlinjerna och befria Ladysmith. Efter inledande framgångar tvingas britterna dra sig tillbaka efter att ha förlorat 87 officerare och 1 647 man. I februari befrias diamantgruvstaden Kimberley, som under svårt bombardemang varit belägrad av boerna sedan 1899, av ett brittiskt kavalleri bestående av runt 5 000 enheter. Den lilla staden Mafeking har sedan oktober 1899 försvarats av en garnison på 700 irreguljära trupper och beväpnade bybor. Den belägras av 5 000 boer under general Cronje. Staden bombas oavbrutet och den 12 maj attackerar 300 boer och bryter sig i, men tvingas kapitulera. Den 17 maj befrias staden av en kavallerikolonn under överste Mahons befäl.

Boxarupproret redigera

Huvudartikel: Boxarupproret

Fientligheten mot väst leder till revolt i Kina i maj när Rättens och endräktens knytnävar, eller boxarna, lönnmördar den tyske ministern och belägrar utländska legationer. Boxana, som stöds av änkekejsarinnan, för enkamp mot allt utländskt inflytande på Kina. Europeiska nationer ledda av Storbritannien och Tyskland befriar senare på året legationerna och återinför deras auktoritet i Kina.

Källor redigera

  • Simon Adams, Viv Croot m. fl (2006). 1900-talet i text och bilder. Tjeckien: Globe Förlaget. ISBN 91-7166-037-2 

Fotnoter redigera

Externa länkar redigera