En ledningsgata är en röjt område i en skog längs en kraftledning eller telefonledning, liknande brandgator. Ledningsgator behöver underhållas för att minska risken för strömavbrott vid stormar.

Uppförande av en kraftledning i Slovenien i en ledningsgata i skogen.
En typisk kraftledningsgata sedd på avstånd i Como i Italien. Skogen är röjd vilket gör att det ser ut som en korridor i skogen.

Ledningsgatan består av en skogsgata där alla högväxande träd och buskar röjs bort. Sedan finns det sidoområden, oftast med en bredd på 10 meter, där för höga träd avverkas.[1]

Referenser Redigera