Kostvetenskap är en vetenskaplig disciplin som med tvärvetenskaplig utgångspunkt studerar människan och maten. Inom ämnesområdet kostvetenskap samsas humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Tidigare benämndes denna akademiska disciplin hushållsvetenskap.

HögskolorRedigera

Den kostvetenskapliga disciplinen finns vid Göteborgs universitet, Institutionen för kost och idrott, Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap och Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap.

UtbildningRedigera

Inom kostvetenskap utbildas kostekonomer, lärare i hem- och konsumentkunskap, slöjd samt idrott och hälsa, dietister, restaurangmanagers och hälsovetare.

ForskningRedigera

Kostvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär gör att forskning inom ämnet är brett. Forskningen berör människans vanor, uppfattningar och val som rör mat och måltider samt kommunikation och lärande i vardagsliv och skola [1] och behandlar områden som dietetikens kommunikation [2], den offentliga måltiden [2], kost och hälsa och barn, celiaki, övervikt och fetma [3]. Sedan 2010 finns även en forskarskola i Hem- och konsumentkunskap.

Personer inom områdetRedigera

ReferenserRedigera

Se ävenRedigera