Kosackernas militära grader 1913

Kosacker av olika grader 1883
Kosackernas militära grader Motsvarighet i ryska armén i övrigt (svensk översättning) Anmärkning
Generál ot kavalériji General Generalspersoner
Generallejtenánt Generallöjtnant
Generalmajór Generalmajor
Polkóvnik Överste Övriga officerare
Vojskovoj starsjiná Överstelöjtnant
Jesaúl Kapten
Podjésaul Stabskapten
Sótnik Löjtnant
Chorúnsji Underlöjtnant
[saknades] Fänrik
Podchorúnsji Underfänrik Manskap
Váchmistr Fanjunkare
Stársji urjádnik Äldre underofficer
Mládsji urjádnik Yngre underofficer
Prikásni Korpral
Kasák Menig

ReferenserRedigera

  • E.R. Salwén (1913), Ryska armén 1913 (Stockholm: Militärlitteraturföreningens förlag) s. 205.

Se ävenRedigera