Kort division är en didaktisk benämning på en divisionsalgoritm med mer kortfattad uppställning än Liggande stolen (eller "trappan" eller "lång division"). Metoden är främst lämpad för division med ensiffriga tal.

Numera används vanligen kort division i den svenska skolundervisningen, medan uppställningar som liggande stolen ofta inte lärs ut alls eller först under grundskolans sista år.

ExempelRedigera

Kvoten   kan beräknas genom att dividera en siffra i taget med 2.

För att beräkna   är det nödvändigt att hålla en minnessiffra i tiotalsposition i huvudet:
2/2=1; 3/2=1 och 10 i minne; (10+4)/2=7.

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.