S:ta Maria kyrka är i dag en kyrkoruin i stadsdelen Gamla Vasa i Vasa stad, Finland. Kyrkan uppfördes troligen mellan 1500-1520 och helgades åt jungfru Maria.[1] Vid övergången till lutherdomen döptes kyrkan om till Sofia Albertina kyrka. Kyrkan utvidgades i flera etapper, bland annat 1649, för att fylla den växande stadens behov. I mitten av 1700-talet utvidgades kyrkan till en korskyrka. Den plundrades under Stora ofreden. Kyrkan skadades svårt i den stora stadsbranden i Gamla Vasa 3 augusti 1852. Skadorna bedömdes vara så stora att man inte vågade bygga upp kyrkan igen. Kyrkan hade en stor orgel som förstördes i branden.

S:ta Maria kyrkoruin
Kyrka
Ruinerna av S:ta Maria, Gamla Vasa
Ruinerna av S:ta Maria, Gamla Vasa
Land Finland Finland
Ort Vasa
Landskap Österbotten
Trossamfund före branden Finlands evangelisk-lutherska kyrka
Material Gråsten och tegel
Invigd 1500-1520
Vy över staden Vasa från nordost, före branden 1852. En litografi av Johan Knutson, 1840-tal.
Vy över staden Vasa från nordost, före branden 1852. En litografi av Johan Knutson, 1840-tal.

Strax innan stadens brand hade altartavlan flyttats undan och räddades. Den finns i dag i Korsholms kyrka. Altaruppsatsen och predikstolen hade på 1840-talet flyttats till Replots kyrka och bevarades därför också. Tegel från valven och tornet användes för att bygga klockstapeln vid den gamla hovrätten, som omvandlades till Korsholms kyrka. Intill kyrkoruinen ligger också grunden av den före detta trivialskolan, nedersta våningarna av den före detta klockstapeln och det före detta stortorget. Området är i folkmun känt som "Gamla Vasa ruiner".

KällorRedigera

  1. ^ Hiekkanen, Markus (2007). Suomen keskiajan kivikirkot (1). Helsingfors: Suomalaisen kirjallisuuden Seura. ISBN 978-951-746-861-9 

Vidare läsningRedigera

  • Hiekkanen, Markus (2020). Finlands medeltida stenkyrkor. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien. sid. 626-631. Libris länk. ISBN 9789188763112