Korporale

linneduk som är underlag för nattvardskärl

Korporale eller corporale (av lat. corporalis "som hör till kroppen", underförstått Kristi kropp) är den linneduk som fungerar som underlag för nattvardskärlenaltarbordet.

Korporale