Koromandelkusten (jfr tl. Cholomandalam, "Cholas land") är en drygt 60 mil lång kuststräcka på södra Indiens östsida, idag ingående i delstaterna Tamil Nadu och Andhra Pradesh. Större städer längs kusten är bland annat Puducherry, Chennai (Madras), Karaikal, den före detta. danska kolonin Tranquebar.

India Coromandel Coast locator map.svg

William Roxburgh har i Plants of the coast of Coromandel beskrivit de växter, som växer där. (1795)