Korintisk hjälm är en hjälmtyp från antikens Grekland och har fått sitt namn från stadsstaten Korinth. Hjälmen var tillverkad i brons, vilket i sin senare form täckte hela huvudet och nacken, med springor för ögon och mun. En större kam skyddade nacken. Hjälmen bars exempelvis av de grekiska hopliterna.

Korintisk hjälm i brons, cirka 500 f.Kr., Staatliche Antikensammlungen (Inv. 4330).

BevisRedigera

Troligen (baserat på konstnärliga och arkeologiska bevis) den mest populära hjälmmodellen under antiken. Den ersattes så småningom av den mer öppna trakiska hjälmen samt även den Chalsidiska hjälmen och Piloshjälmen. Detta då dessa var betydligt billigare att producera samt att de inte hindrade bärarens synfält eller hörsel. Den korintiska hjälmens stora nackdel var just att synfältet och hörselförmågan påverkades negativt av dess slutna form.

Ett flertal exemplar av korintiska hjälmar har påträffats vid arkeologiska utgrävningar, och de är vanligt förekommande på antikt grekiskt lergods.

BilderRedigera

I populärkulturRedigera

KällorRedigera

  • Lendon, J.E., Soldiers and Ghosts, A History of Battle in Classical Antiquity (2005)

NoterRedigera