Koreanska talas i ett antal olika dialekter på och omkring Koreahalvön. Halvön är mycket bergig, och det finns ett tydligt samband mellan var gränserna mellan Koreas regioner går och var de olika dialekterna talas. Namnen på de Åtta provinserna har gett namnet åt de flesta av dialekterna.

Karta över koreanskans dialekter.

StandarddialekterRedigera

Regionala dialekterRedigera