Konsumentföreningen Stockholm

Centralkontor

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är ägare till Coop och enligt egen utsaga "föreningens viktigaste uppgift är att göra Coop och Coops butiker så bra som möjligt för dig som är medlem. När du skaffade Coop-kortet blev du samtidig medlem i en konsumentförening. Kortet är ditt medlemsbevis och nyckel till dina förmåner och medlemserbjudanden."

Bröd- och mjölkaffär i kvarteret Motorn, Upplandsgatan 93, 1931.
Konsumbutik med KfS-logon i Svedmyra, Stockholm, ritat av KFAI 1934.

Från mitten av september 2021 finns föreningens medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland och Uppsala. Med 1,1 miljoner medlemmar är föreningen Sveriges största konsumentförening. Föreningen kommer från och med 2022 att äga och driva närmare 200 Coop-butiker i Stockholm, Östergötland (exkl Finspång), Södermanland, Uppsala och Enköping, via bolaget CBS.

Föreningens uppgift är också att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från de kooperativa värderingarna där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir bättre när man gör dem tillsammans.

Konsumentföreningen Stockholm grundades 1916 och är en del av den svenska konsumentkooperationen. Föreningen har fler än 1,1 miljoner medlemmar och är därmed den största av landets cirka fyrtio konsumentföreningar som tillsammans äger Kooperativa Förbundet (KF).

  • KfS grundades 1916.
  • Verksamhetsområdet sträcker sig från Hallstavik i norr till Kisa i söder.
  • Har som huvuduppgift att skapa medlemsnytta och verka för att medlemmar i sin konsumtion kan bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.
  • Medlem och största ägare (20 %) av Kooperativa Förbundet (KF).
  • Har aktieinnehav i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB och detaljhandelsbolaget RNB Retail and Brands.
  • Föreningen kommer från och med 2021 att äga och driva närmare 200 butiker i Stockholm, Östergötland (exkl Finspång), Södermanland, Uppsala och Enköping, via bolaget CBS
  • Medlemskortet heter Coop-kortet.

Referenser redigera

Externa länkar redigera