Konsul var under medeltiden namn på de högste magistratspersonerna i de oberoende italienska städerna och på kommunala tjänstemän (motsvarande borgmästare) i vissa franska städer.

Källor

redigera

Konsul i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1911)