Konsistoriehuset, Linköping

är en byggnad i Linköping

Konsistoriehuset eller domkapitelhuset är en byggnad som ligger på norra sidan av Ågatan, i kvarteret Aposteln, nordväst om domkyrkan i Linköping och tillhör Linköpings stift, som använder den för sin administrativa förvaltning (domkapitlet).

Konsistoriehuset i Linköping
Rotundan på Konsistoriehusets baksida

Historia

redigera

Byggnaden uppfördes 1827-1830 efter ritningar av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss och användes 1830-1864 som trivialskola, en föregångare till läroverket (gymnasium, nuvarande Katedralskolan). När skolan 1864 flyttade till en ny byggnad, nuvarande Linköpings stadshus, övertog domkapitlet byggnaden.

På tomten framför (söder om) byggnaden stod två flyglar, synliga på en karta från 1867 men sedermera rivna, varav den västra var ett gymnastikhus. Det ersattes 1881 av det gymnastikhus som alltjämt står mitt emot konsistoriehuset på södra sidan Ågatan.

1875 förlängdes konsistoriehuset åt väster, efter ritningar av Johan Fredrik Åbom, för att kunna rymma stiftsbiblioteket. Då man 1926 beslöt att slå samman stiftsbiblioteket med det 1924 upprättade stadsbiblioteket (inrymt i stadshuset), gjordes en rund tillbyggnad på baksidan (norrut), efter ritningar av Erik Hahr, vilken den 4 juni 1928 invigdes som Linköpings stifts- och landsbibliotek. Biblioteket flyttade 1973 ut till en ny byggnad ett stycke västerut på södra sidan Ågatan, den som brann 1996. Från 1973 används byggnaden enbart av domkapitlet.

Byggnaden är ett byggnadsminne enligt 3:e kapitlet kulturmiljölagen.

Källor

redigera