För andra betydelser, se Konglomerat.

Konglomerat är en samling kortare sagor som sammanfogats av en berättare till en längre text. Till skillnad från konglomeratsagorna kan varje saga berättas separat.