En Konformatör är en Hattmakares eller modists mätinstrument som används för att mäta huvudets form. Den liknar en större cylinderhatt och avbildar huvudets form på ett papper som kläms fast i en hållare ovanpå konformatören.

Huvudets form avbildas med hjälp av en mängd länkarmar runt om konformatörens sidor. Hattmakaren sätter konformatören på kundens huvud varvid länkarmarna trycks ut och sätter spår i papperet ovanpå konformatören. Avbildningen blir förminskad till cirka hälften av verklig storlek, men hattmakaren förstorar sedan mallen till full skala och kan använda den direkt vid tillskärningen av hattens material.

En konformatör är nödvändig vid tillverkning av styva hattar, till exempel cylinderhattar och doktorshattar, som inte anpassar sig efter huvudets form utan måste ha rätt form från början.

En konformatör, dvs en apparat med vilken man tar ett huvudmått för att sedan kunna tillverka en hatt efter.

Externa länkarRedigera