Konfirmation, ordagrant bekräftelse, är i Romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna ett av de sju, av Kristus instiftade sakramenten.

I Finland konfirmeras årligen drygt 80 % av varje årskull 15-åringar i den evangelisk-lutherska kyrkan[1]. Innan man blir konfirmerad går man den s.k. skriftskolan (finl.sv. vard. "skriban"), som omfattar lektioner och oftast även ett skriftskolläger (finl.sv. vard. "skribaläger" eller "rippiläger"). Andelen 15-åringar som går skriftskolan har sedan länge varit högt i förhållande till hur många som hör till kyrkan.

Av de som gått skriftskolan konfirmeras sedan de flesta, men vissa går skriftskolan bara för att kompisarna gör det, för att "det hör till", eller för att de kanske vill "ge den kristna tron en chans", och väljer att avstå från själva konfirmationen. För att få konfirmeras måste man naturligtvis också vara döpt, och en del odöpta ungdomar döps på lägret.

När man konfirmerats får man:

KällorRedigera

  1. ^ ”Kyrkan i siffror”. http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/278336EAD7F90B16C2257308002972CC?OpenDocument&lang=SV. 

Externa länkarRedigera