Konduktör

Wikimedia-förgreningssida

Konduktör (fr. conducteur, "förare, ledare") används som en titel bland annat inom transport, byggstaten och fortifikation.

Tjeckisk tågkonduktör.

TransportRedigera

Konduktör, även tågmästare, är en tjänsteman som på ett persontåg, en spårvagn, buss e.dyl. övervakar ordningen samt mottar och kontrollerar passagerarnas biljetter, färdbevis, rabattkort med mera. Konduktörer kan även förekomma godståg, dock ej i Sverige. I dag kallas konduktörerna på SJ:s tåg formellt för tågvärdar. Konduktörer bär oftast i sin tjänsteutövning Uniform.

ArkitekterRedigera

Förr har denna titel burits också av tjänstemän vid Byggningsstaten, sedermera Slottsbyggnadsdeputationen och -direktionen samt överintendentsämbetet (1864 förändrades den till "andre arkitekt"), av byggnadstekniska biträden vid Amiralitetet (åtminstone under slutet av 1600-talet).

FortifikationenRedigera

Konduktör var även en grad för officerare vid Fortifikationen, då konduktör motsvarade löjtnant och "konduktör i läran" (sedermera underkonduktör) fänrik. I början av 1700-talet kallades de förutvarande konduktörerna löjtnanter, och lägsta officersgraden fick då konduktörstitel, vilken senare först vid omorganisationen 1811 utbyttes mot underlöjtnant, varjämte alla underofficerare samtidigt benämndes underkonduktörer istället för vallmästare och sergeanter; 1845 uppdelades sedermera underofficerarna i konduktörer, som då motsvarade fanjunkare, och underkonduktörer, som motsvarade sergeanter (de förra titlarna utbyttes mot de senare genom kungligt brev 26 februari 1875).

Se ävenRedigera

KällorRedigera