Konditionalsats, (villkorssats), är en språklig sats som slår fast ett så kallat "om-så-förhållande".[1] Detta används inom flera olika vetenskapliga discipliner:

  • A. Grammatik:, exempel på "konditional bisats": "Om det blir dåligt väder ställer vi in"
  • B. Juridik: Rättsregler är typiskt uppbyggda med konditionalsatser enligt mönstret: "Om (rättsfaktum) (rättsföljd)"[2][3]
  • C. Logiken (filosofi): Exempel på konditionalsats: "Om Kalle har körkort så kan han köra bil". En syllogism (slutledningsregel) innehåller enligt klassisk modell två konditionalsatser och en slutledning: "Om några atenare föll i sjön och alla som föll i sjön blev blöta, blev några atenare blöta".

Om-delen i en konditionalsats kallas 'antecedent' eller 'försats' och -delen kallas 'konsekvent' eller 'eftersats'[4].

KällorRedigera

  1. ^ Stenwall, R.. ”Filosofiska arbetsmetoder Föreläsning 5”. https://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FTEA21/20132/Formell_logik_7_och_8_1_.pdf. Läst 12 augusti 2019. 
  2. ^ ”rättsteoretiska begrepp”. https://juridikstudier.weebly.com/raumlttsteoretiska-begrepp.html. Läst 3 juli 2020. 
  3. ^ ”Lagen.nu”. https://lagen.nu/begrepp/R%C3%A4ttsregel. Läst 3 juli 2020. 
  4. ^ Dahlman, C.. ”Sammanfattning av "Rätt och rättfärdigande : en tematisk introduktion i allmän rättslära."”. https://www.studocu.com/sv/document/lunds-universitet/raettssociologi-grundkurs/sammanfattningar/raett-och-raettfaerdigande/4581304/view. Läst 12 augusti 2019.