Kompetens definierades av Noam Chomsky som det system av kunskaper en infödd talare har om sitt eget språk. Enligt Chomsky är det detta system som gör det möjligt för talare att framställa och förstå ett oändligt antal meningar på sitt eget språk, och att skilja grammatiskt riktiga meningar från felaktiga.

Språklig kompetens gäller kunskapen om språket snarare än användningen av språket, något som Chomsky kallar "linguistic performance".[förtydliga]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.