Kompasskurs är det gradtal på kompassen som man styr efter inom sjöfart.

Inom navigation skiljer man mellan följande begrepp:

  • Bäringen till ett föremål är vinkeln mellan nord och ett pejlat föremål – bäringen kan alltså vara 0–359°.
  • Riktningen är vinkeln mellan farkostens längslinje och föremålet och alltså kan vara 0–179° babord eller styrbord.
  • Kursen är vinkeln mellan nord och farkostens längslinje.