Kommittén för teknologisk innovation och etik

svensk statlig kommitté

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Komets uppdragRedigera

Komet[1] arbetar på uppdrag av Sveriges regering för att Sverige ska kunna vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik[2]. Arbetet ska ge stöd till regeringen att hantera en accelererande teknikutveckling. Komet bildades 2018 och ska verka till och med år 2022 för att bidra till goda och trygga förutsättningar för teknologisk innovation till grund för en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt. Komet ska både bejaka de möjligheter till förbättring för medborgare, näringsliv och samhälle som tekniken skapar samt lyfta de målkonflikter som kan uppkomma.

En del i Komets arbete har varit att utarbeta ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling, som används för att gå igenom etik och hållbarhet inom teknikutveckling[3].

Direktiv och ledamöterRedigera

Komet är en självständig kommitté under regeringen (Näringsdepartementet). Beslut om Komets utredningsdirektiv[4] fattades den 16 augusti 2018 och tilläggsdirektiv[5] beslutades den 7 januari 2021. Komet har kommittébeteckningen N 2018:04.

Arbetet leds av ordföranden Jon Simonsson. Kommitténs övriga ledamöter är Charlotte Brogren, Stefan Einhorn, Rikard Jermsten, Ulla Sandborgh, Kristina Svahn Starrsjö och Erik Thedéen.

Rapporter och betänkandenRedigera

ReferenserRedigera