Öppna huvudmenyn

Kollaboration innebär att samarbeta med andra för att lösa en gemensam uppgift. Kollaboration kan ha en negativ betydelse, exempelvis synonymer till kollaboratör är "fiendevän", "förrädare", "quisling".[1] Ursprungligen hade dock kollaboration en mera neutral betydelse och för att särskilja mellan de två innebörderna har man i det engelska språket infört begreppet "collaborationism" för att beskriva den negativa betydelsen av ordet där någon samarbetar med fienden. För den betydelsen, se artikeln om kollaboratör.

Web 2.0-verktyg har inneburit en ökad möjlighet för personer på olika geografiska platser att samarbeta med gemensamma uppgifter. Dessa verktyg används även i företag för att öka möjligheterna till bland annat kollaboration inom företagen. [2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Synonymer.se http://www.synonymer.se/?query=kollaborat%F6r
  2. ^ Cook, N. (2008). Enterprise 2.0