Kognat är även en lingvistisk term, se Kognat.

Kognater, personer med släktskap genom valfri kombination av manliga och kvinnliga led.[1][2] I rättssammanhang har begreppet tolkats som (även) kvinnlig arvsrätt eller successionsordning.[3][4] Kognater ställs ofta i motsats till agnater, agnatisk härstamning (patrilinjär) och agnatisk tronföljd, det vill säga enbart via manliga släktled. Begreppet ska inte sammanblandas med matrilinjär härstamning, enbart via kvinnliga led.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Wolters, O. W. (1999). History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives. SEAP Publications. p. 17. ISBN 0-87727-725-7.
  2. ^ kognat i Nationalencyklopedins nätupplaga.
  3. ^ kognatisk i Nationalencyklopedins nätupplaga.
  4. ^ Svenska Akademiens ordbok: kognat