Agnatisk härstamning, även kallad patrilinjär härstamning (engelska patrilineal descent eller patriline), är en härstamning enbart genom män. Ordet patrilinjär kommer från latin: pater, fader.

DefinitionRedigera

Agnatisk härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin far, farfar, farfars far, farfars farfar o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en manlig släkting och dennes ättling där alla mellanliggade generationer är män. Den enda som kan vara kvinna i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara man.

SynonymerRedigera

 • Svärdslinje, manlig släktlinje, manslinje.
 • Svärdssida, manssida. Dessa ord kan dock även användas i betydelsen män i allmänhet.
 • Farslinje, faderslinje, fädernelinje. Mindre vanligt inom släktforskning. Vanligare inom t.ex. genetik och djuravel.
 • Agnater. Har dock även andra betydelser.

Inte (nödvändigtvis) agnatisk/patrilinjär härstamningRedigera

 • Uttrycket att vara släkt "på fädernet" behöver inte innebära en agnatisk härstamning eftersom det t.ex. kan innebära ett släktskap via farmodern.
 • Uttrycket "härstammar i rakt nedstigande led från" eller, i omvänd riktning, "förfader i rakt uppstigande led till" avser i genetiska sammanhang antingen strikt agnatisk/patrilinjär härstamning (exempelvis farfars farfar respektive sonsons sonson), eller strikt matrilinjär härstamning (mormors mormor respektive dotterdotters dotterdotter), så att personerna tillhör nästan identiska haplogrupper.[1] I andra sammanhang kan det emellertid åsyfta en biologiska ana respektive ättling längs en blandad manlig och kvinnlig släktlinje (exempelvis morfars farmor),[2] men inte en blandning av släktriktningar (exempelvis farbrors son).

Andra typer av härstamningRedigera

 • Matrilinjär härstamning, som innebär släktskap enbart genom kvinnor, det vill säga mor, mormor, mormors mor och så vidare.
 • Unilinjär härstamning, som är ett samlingsbegrepp för agnatisk/patrilinjär och matrilinjär härstamning.
 • Kognatisk härstamning, som innebär härstamning oavsett kön på personerna i de olika generationerna. Enda anledningen till att använda uttrycket kognatisk härstamning i stället för bara härstamning, är då man vill förtydliga att det inte enbart handlar om agnatisk/patrilinjär eller matrilinjär härstamning. (Ibland kan man se att ordet kognatisk, i olika sammansättningar, felaktigt kallas för motsats till agnatisk. Motsatsen till agnatisk är icke-agnatisk.)

Y-kromosoms-AdamRedigera

Alla nu levande människor i hela världen kommer tillbaka till en och samma man då de följer sin agnatiska härstamning tillräckligt långt bakåt, d.v.s. åtskilliga tiotusentals år. Han kallas Y-kromosoms-Adam.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ Bojs, Karin; Sjölund, Peter (2016-11-04). Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren. Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100167561. https://books.google.se/books?id=0_gJDAAAQBAJ&pg=PT100&dq=%22rakt+nedstigande%22+dna&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwjL1qGMj_jhAhWEyqYKHeYnCV8Q6AEIPDAD#v=onepage&q=%22rakt%20nedstigande%22&f=false. Läst 30 april 2019 
 2. ^ Lyttkens, Alice (2015-08-03). Leva om sitt liv I-VII: Samlingsutgåva. Albert Bonniers Förlag. ISBN 9789100150808. https://books.google.se/books?id=MRxHCgAAQBAJ&pg=PT1495&dq=%22rakt+nedstigande%22+blandad&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwj3sqijjvjhAhUT6aYKHcZDDAEQ6AEIPzAE#v=onepage&q=%22rakt%20nedstigande%22%20blandad&f=false. Läst 30 april 2019