Kodboken (The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography) är en bok av Simon Singh som handlar om kryptografins historia. Boken utgavs på engelska 1999.

Här står det bland annat om Vieté-chiffer, Enigma-chiffret, RSA-kryptering och framtidens kvantkryptering. Boken innehåller också en kodtävling som har avgjorts.