Koadjutor

funktionär inom romersk-katolska kyrkan

Koadjutor (från latinets coadiutor, medhjälpare) kallas den präst inom romersk-katolska kyrkan som utsetts som tillfällig medhjälpare åt en kyrkoherde eller den prelat som, vanligtvis på livstid och med löfte om att bli efterträdare, utsetts till en biskops medhjälpare.

Källor

redigera