En knacksten eller en hammarsten är en sten som används för att slå avslag från en kärna i syfte att tillverka stenverktyg. Olika storlekar, material och vikter används beroende på vad som skall tillverkas, och i vilken kulturell kontext det görs.

Rullsten använd som knacksten

Se ävenRedigera