Öppna huvudmenyn

Klotter betecknar i radarsammanhang ett slags störning, som kan dölja efterspanade mål med svaga ekon. Orsaken kan vara reflexer från vågor i sjön, regn m m.

Ordet "klotter" i denna betydelse är en anglicism av ordet clutter.