En klockstropp

Fockedrevsudd, fokkedrevsudd, eller klockstropp är "handtaget" av tågvirke som man har i handen då man slår glas, enklast splitsat som en lång spansk tagling. Den är fäst vid skeppsklockans kläpp och längden är 1 till 1,5 gånger klockans diameter. Fockedrevsuddens utseende i mer avancerade splitsade varianter anses i vissa sammanhang visa på gott sjömanskap hos fartygets besättning.

Anmärkning: Fockedrevsudd finns ej verifierat i bokform eller skrift före 1950. Ordet har troligen sitt ursprung i Karlskrona.

Verifierat i bokform: Ordförklaring enligt Röding 1796, Klocktåg. Enligt Gustav Stenfelt 1920, Klockkläppstjärt. Stjärt är benämningen på en kort repända. På Danska och Norska heter det Klokkestjert. /Pille Repmakarn

Anmärkning: En eventuell förklaring kunde vara Focke (skeppsklockan var ofta placerad på fockmasten) drevs (skeppsdrev som utfyllnad, kalv, inne i knopen udd (ände på en tamp) Riggmästaren Karlskrona

Externa länkarRedigera