Glas (tidsenhet)

tidsenhet som tidigare användes inom sjöfarten och motsvarar en halvtimme

Glas är en tidsenhet som tidigare användes inom sjöfarten och som motsvarar en halvtimma. Ursprunget till ordet är det timglas som användes för att mäta tiden innan ur blev vanliga ombord. Varje gång timglaset vändes slogs en signal på skeppsklockan för att meddela tiden. Detta kallades att slå glas.

Uppgiften att i rätt tid vända på timglaset och slå glas på skeppsklockan åvilade skeppsvakten.

Signalerna går från ett till åtta, och åtta glas avser fyra timmar eller lika lång tid som en normal vakt (ett arbetspass ombord). När man slår två eller fler glas är det vanligt att man slår dubbelslag, så att fem glas till exempel slås som ••  ••  •.

Åtta glas slås alltså vid klockan 4, 8, 12, 16, 20 och 24.

Sjövakter och glasRedigera

Vakter och glas i Svenska flottan:[1]

Sjövakt Klocktid Ett glas Två glas Tre glas Fyra glas Fem glas Sex glas Sju glas Åtta glas
Förmiddagsvakten 08:00–12:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
Middagsvakten 12:00–16:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
1:a plattvakten[2] 16:00–18:00 16:30 17:00 17:30 18:00
2:a plattvakten[2] 18:00–20:00 18:30 19:00 19:30 20:00
Första vakten 20:00–24:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00
Hundvakten 00:00–04:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00
Dagvakten 04:00–08:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00

Källor och noterRedigera

  1. ^ Örlogsboken. Stockholm: Försvarsmakten, Operativa insatsledningen. 2003. sid. 83. Libris 9059217 
  2. ^ [a b] I tabellen är eftermiddagsvakten (16:00–20:00) uppdelad i två stycken så kallade plattvakter. Detta görs för att få rotation i vaktschemat, så att samma person inte får samma vakt nästa dygn.