Öppna huvudmenyn

Klimatpolitiska rådet är en svensk myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådet ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Rådet ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet bildades 2018 som en del av det klimatpolitiska ramverket[1]. Rådet ska varje år lämna en rapport till regeringen där det granskar regeringens politik i förhållande till klimatmålen. Ett särskilt fokus för 2019 års rapport var transportsektorn och dess påverkan på växthusgasernas utveckling[2].

Forskningsrådet Formas är värdmyndighet åt Klimatpolitiska rådet och dess kansli i Stockholm. Kanslichef är Ola Alterå.

LedamöterRedigera

I december 2017 utsåg regeringen åtta ledamöter till Klimatpolitiska rådet, varav en ordförande och en vice ordförande. Samtliga utsågs för en period på tre år. Därefter ska rådets ledamöter själva lämna förslag om vilka som ska efterträda dem, som ett sätt att stärka rådets oberoende. Rådets ledamöter ska ha hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap[3].

ReferenserRedigera

  1. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (12 juni 2017). ”Det klimatpolitiska ramverket”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/. Läst 9 maj 2019. 
  2. ^ ”Årsrapport 2019”. www.klimatpolitiskaradet.se. https://www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/. Läst 9 maj 2019. 
  3. ^ ”Rådet”. www.klimatpolitiskaradet.se. https://www.klimatpolitiskaradet.se/radets-medlemmar/. Läst 9 maj 2019. 

Externa länkarRedigera