Klensmide

Den tidigare klensmedjan vid Horndals bruk.

Klensmide är en äldre benämning på mindre föremål av järn och stål, tillverkade genom smidning, samt själva smidesprocessen. Smeder som sysselsatte sig med klensmide samt reparationer av detsamma kallades klensmeder (tyska Kleinschmied).

Vid vällningen av järnet användes vanligen en öppen härd (så kallad klensmedshärd), försedd med en forma, till vilken blästerluften kom från en blåsbälg (dessa var oftast hand- eller vattendrivna). Järnet bearbetades sedan till färdig produkt med hammare och städ.

Se ävenRedigera