Klensmide

äldre benämning mindre föremål av järn och stål, samt själva processen

Klensmide är en äldre benämning på mindre föremål av järn och stål, tillverkade genom smide, samt själva smidesprocessen. Smeder som sysselsatte sig med klensmide samt reparationer av detsamma kallades klensmeder (tyska Kleinschmied).

Den tidigare klensmedjan vid Horndals bruk.

Vid vällningen av järnet användes vanligen en öppen härd (så kallad klensmedshärd), försedd med en forma (munstycke för luftinblåsning), till vilken blästerluften kom från en blåsbälg (dessa var oftast hand- eller vattendrivna). Järnet bearbetades sedan till färdig produkt med hammare och städ.

Se ävenRedigera

Hammarsmed