Öppna huvudmenyn

Klassisk sannolikhetsdefinition

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen är

Vid likformig sannolikhetsfördelning är sannolikheten för en händelse lika med kvoten mellan antalet för händelsen gynnsamma fall och antalet möjliga fall:

Om det till exempel finns 7 svarta och 3 vita kulor i en urna, är sannolikheten att man vid första dragningen erhåller en vit kula 3/10. Sannolikheten att man erhåller en svart kula är 7/10.

Definitionen konstruerades av Blaise Pascal och Pierre de Fermat under deras berömda brevväxling då de löste De Mérés problem år 1654.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.