Kjell Samuelsson kan avse någon av följande personer: