Keyboard

samlingsnamn för elektroniska tangentbordsinstrument
(Omdirigerad från Keybord)
För inmatningsenheten, se Tangentbord.

Keyboard eller keyboard instrument, är ett samlingsnamn för alla digitala och elektroniska klaverinstrument. Det låter som ett piano men är det inte i traditionell mening. En keyboardist är en person som spelar exempelvis elorgel, synthesizer, elpiano, digitalpiano eller stage keyboard. Äldre instrument som innefattas men sällan används är elflygel och stråkmaskin.

Exempel Casio tangentbord ljud
Hemkeyboard
Masterkeyboard

HemkeyboardRedigera

Ett hemkeyboard (eng. electronic keyboard eller home keyboard) är ett lågprisalternativ till professionella digitalpianon och synthesizrar. Det är ett elektroniskt musikinstrument som riktar sig till nybörjare och mellannivåmusiker i hemmet, och förekommer även vid klassrumsundervisning, men i allmänhet inte i inspelningsstudior eller på scen. Hemkeyboard har kommit att ersätta de hemelorglar som var vanliga på 1940- till 1970-talet. Instrumentet består av en kombination av klaviatur, högtalare, ljudmodul, trummaskin, effektenhet (reverb, mm), och sequenser för inspelning, och kan MIDI-styras från en dator.

Till skillnad från professionella digitala instrument så innefattar hemkeyboard funktioner för ackordgenerering och automatiskt ackompanjemang. I mer professionella sammanhang använder man istället datorprogram såsom Band-in-a-Box för automatiskt ackompanjemang. Ofta levereras hemkeyboard med självstudiekurser och funktionalitet för att efterhärma och lära sig spela kända melodier och vanliga kompstilar utan behöva lära sig traditionella noter.

För att ett hemkeyboard ska vara användbart för nybörjarpianoundervisning krävs att det är anslagskänsligt (att det ger olika ljudstyrka och klang beroende på hur hårt man anslår tangenten). Vanligen har syntar och hemkeyboard enbart mellan 49 och 73 tangenter. Vid pianoundervisning på mer avancarad nivå krävs digitalpiano eller akustiskt piano med fullstort tangentbord (88 eller 91 tanger) och blyvägda tangenter, som ger liknande känsla som ett piano.

Ljudmodulen i ett hemkeyboard baseras idag i allmänhet på samplingar (inspelningar) av verkliga instrument, på samma sätt som en samplingssynt. Ljudmodulen i en synthesizer ger ofta större möjligheter att syntetisera, det vill säga kombinera, förändra och skapa nya ljud och klanger.

MasterkeyboardRedigera

Ett masterkeyboard är ett klaviatur utan egen ljudkälla. Det används för att styra andra ljudkällor via till exempel MIDI, CV/Gate eller USB. Klaviaturet har anslagskänsliga och ofta blyvägda tangenter. Vanligen finns förutom klaviaturet även kontroller för pitchbend, moduleringsgrad och generella kontroller som kan kopplas till valfri parameter.

Kända tillverkareRedigera

Kända keyboardisterRedigera

Jon Lord, Deep Purple,Whitesnake, paice, Ashton, Lord

Se ävenRedigera