CV/Gate (control voltage) är en styrspänning som används mot en synthesizer för att kontrollera bland annat nivåerna på oscillatorfrekvens och brytfrekvens men även saker som konturgenerator, resonans och förstärkning.

CVRedigera

CV är den egentliga styrspänningen som reglerar nivåer. CV finns i sin tur i två dominerande varianter:

  • Volt/Oktav, där varje höjning av styrspänningen med 1 volt höjer tonhöjden med en oktav. Används av bland annat Roland och Moog.
Ton A1 A2 A3 B3 C4 D4 E4 A4 A5
Volt/Oktav, V 1,000 2,000 3,000 3,167 3,250 3,417 3,583 4,000 5,000
  • Hz/Volt, där varje dubblering av spänningen höjer tonhöjden en oktav. Används av bland annat Korg och Yamaha.
Frekvens, Hz 55 110 220 247 261 294 330 440 880
Hz/Volt, V 1,000 2,000 4,000 4,491 4,745 5,345 6,000 8,000 16,000

GateRedigera

Den andra delen av begreppet styrspänning är gate eller trigg som är signaler för att starta och hålla igång till exempel konturgeneratorer eller sequensers. Även gate finns i två dominerande varianter:

  • V-trigger, voltagetrigger eller positiv trigg där gatesignalen består av en positiv spänning på mellan 2 och 10 V. Används av bland annat Roland och Sequential Circuits.
  • S-trigger, shorttrigger eller negativ trigg där signalen består av en kortslutning, det vill säga resistansen 0 ohm mellan kontakten och jord. Används bland annat av Moog, Korg och Yamaha.

Se ävenRedigera