Kent-sagan är en bokserie om familjen Kent. De gör en resa från fattigdom i Frankrike till välståndet i Amerika, genom krig och fred, kärlek och hat. Den första boken tar sin början strax före amerikanska revolutionen. Böckerna är publicerade av Wennerbergs förlag och skrivna av John Jakes.


Volym Titel Utgivningsår
1 Bastarden 1980
2 Patrioten 1980
3 Rebellerna 1980
4 Segerherrarna 1980
5 Pionjären 1980
6 Hämnaren 1980
7 Älskarinnan 1980
8 Järnkvinnan 1980
9 Arvingarna 1981
10 Soldaten 1981
11 Desertören 1981
12 Rivalerna 1981
13 Sönerna 1981
14 Bröderna 1981
15 Lycksökarna 1981
16 Offren 1981
17 Läkaren 1981