Öppna huvudmenyn

Romersk-katolsk sociallära är romersk-katolska kyrkans samling av doktriner avseende frihet, social rättvisa och samhällsekonomi.

Enligt påve Johannes Paulus II utgör grunden för katolsk sociallära "mänsklig värdighet, solidaritet och subsidiaritet".

Framväxten av katolsk sociallära präglas av försök att finna balans mellan angelägenhet för hela samhället, särskilt de svaga och utsatta, och respekt för mänsklig frihet, inklusive privat äganderätt.